Kvighotell

De bästa landskapsvårdarna har mumsande mular och fyra ben.

Sommartid betas marken av en grupp kvigor från Elins glada ekologiska kor. De milda, nyfikna djuren håller marken öppen, orsakar små trampskador på grässvålen och ger på så sätt rara örter möjlighet att återetablera sig. Korna gör på så sätt sitt till för att öka den biologiska mångfalden. Här och där läggs förstås en komocka som blir en näringsbomb för både växter och insekter. Det är planetskötsel när den är som bäst!


Sagt om kor

Ta tillvara varje möjlighet att mjölka ur det bästa.

Att trampa i koskit betyder tur!

Det finns inget som heter ”för mycket klöver”.

Brudbröd, en värdeart för ängs- och betesmarker.

Vi trivs bäst i öppna landskap!